Zarząd

Prezes: Franciszek Kowalski

Naczelnik: Marek Bielecki

Zastępca naczelnika: Kamil Wysocki

Skarbnik: Ryszard Nowak

Sekretarz: Czesław Urzędniczok

Gospodarz: Dariusz Wysocki

Członek: Szymon Płaszczymąka

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący: Michał Pojman

Sekretarz: Dawid Dyrcz

Członek: Arial Sapa