Historia

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku została utworzona w lutym 1928r. przez Ob. Czonika Juliusza.

Wybrano wtedy zarząd w składzie:

Komendant - Czornik Paweł

Sekretarz - Grojpner Franciszek

Skarbnik - Pająk Oskar

Godpodarz - Magnuski Alfons.

 

W tym okresie OSP bazowało małą Remizą Strażacką oraz sikawką ręczną zakupioną przez członków. W 1959r. została wybudowana Spinalnia - całkowicie w czynie społecznym. 27 maja 1956r jednostka OSP otrzymała motopompę M800 z Komendy Powiatowej w Lublińcu w nagrodę za dobrą pracę w służbie pożarnictwa. 20.11.1967r jednostka OSP otrzymała samochód "Doczka" z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach w nagrodę za wzorowe utrzymanie porzadku pożarniczego w jednostce.

W 1970 roku poczyniono starania o budowej nowej Remizy Strażackiej - inicjatorami budowy byli: Pająk Oskar, Kazimierczak Władysław i Musik Paweł. Wybrano komitet budowy Remizy Strażackiej w składzie: przewodniczący - Wiaderek Antoni, zastępca - Pajak Oskar, członkowie - Ulfik Karol, Musik Paweł, Pampuch Bernard. Budowa trwała od 1973 aż do ukończenia w 1981. W latach początkowych budowano w czynie społecznym. W roku 1975 dalszą budowę podjął S.K.R . Psary aż do roku 1980.

Uroczyste otwarcie remizy nastapiło 16 maja 1982.

Wsród zaproszonych gości byli:

Komendant Wojewódzki Straży Pożąrnmej w Częstochowie

Komendant Rejonu Straży Pożarnej w Lublińcu

Naczelnik Gminy i Miasta Woźniki

Dyrektor Banku Spółdzielczego w Woźnikach

Komendant MO w Woźnikach

Dowódca J. W. w Woźnikach

Komendant Hufca ZHP w Woźnikach

Komendant Gminny OSP w Woźnikach

Rolnik ob. Ślimok Jan

oraz wszystkie Jednostki Pożarnicze Gminy Woźniki

W roku 2001 wykonano ogrzewanie centralne a w 2002 budynek Remizy został rozbudowany o ubikacje oraz szatnię.

 

22.08.2004 Jednostka otrzymała sztandar którego poświęcono w Kościele Parafialnym w Lubszy.