Zmiana zarządu

W dniu 20 marca 2016r. na niedzielnym spotkaniu walnym członków OSP Piasek przeprowadzono głosowanie w którym wybrano nowy zarząd.

Informacje o nowym zarządzie znajdują się w zakładce zarząd.